Als ik naar jou kom, kom jij dan met me mee? Duw je me weg of dans je om me heen?

TocCo (aanraking in het Italiaans) is een voorstelling op school door twee professionele dansers van DadoDans. Het is een ontmoeting, een dialoog. Aftastend maken twee dansers kennis met elkaar. Hoe leer jij iemand kennen? Hoe speel je samen?

Met TocCo onderzoeken de leerlingen op een speelse manier de grenzen van zichzelf én dat van de ander. Hoe zeg je ja of nee met je lichaam? En hoe dans je samen een verhaal? Aan de hand van de dansvoorstelling en bijbehorende workshop onderzoeken de kinderen (6 t/m 9 jaar) op een speelse manier hoe ze contact kunnen maken met elkaar, zelfs zonder woorden.

Workshops
Na het zien van het duet, krijgt elke klas een workshop. Onder begeleiding van één van de dansers en één dansdocent van Dado, creëren ze een eigen dansduet. Op een speelse, onderzoekende manier leren ze samen te werken zónder taal. Ze leren hoe het lichaam beweegt en hoe je via dans gevoelens kan uitdrukken.

Presentatie
Elke klas sluit de workshop af met een presentatie. Alles wat ze samen ontdekt en gecreëerd hebben komt op dat moment samen. Het is het resultaat van een bewegend gesprek zonder woorden: een dansduet.

Kerndoelen
TocCo sluit aan bij kerndoelen 54, 55, 56 en 58 van het SLO.

Educatiemateriaal kunt u vinden op www.dadodans.com

Met DadoDans creëert choreograaf Gaia Gonnelli associatieve, intieme en prikkelende dansvoorstellingen voor kinderen vanaf 2 jaar.

 

persfoto's